Arbeidsrecht & sociale zekerheidsrecht


Van Goethem Advocaten beschikt over een ruime knowhow en veel praktijkervaring op het vlak van arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht. Daarin gaan we uitzonderlijk ver, we zijn expert in zowat alle deelaspecten van deze disciplines.

Uiteraard behandelen we de klassieke vragen over tewerkstelling en sociale zekerheid, zoals vragen over de arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement, arbeidsduur en ontslagprocedures, of vragen in verband met sociale zekerheidsbijdragen en pensioen.

Daarnaast zijn we ook ervaren in meer specialistische deelgebieden als welzijn op het werk, arbeidsongevallen, schijnzelfstandigheid, sociaal strafrecht, intellectuele rechten van werknemers, aanvullende pensioenen, collectief ontslag, gerechtelijke reorganisaties, beschermde werknemers, en geschillen met allerlei instanties zoals bijvoorbeeld RSZ, RIZIV, RVP en RVA. 


Onze advocaten treden dikwijls op voor KMO’s en grote multinationale ondernemingen, maar ook voor particulieren zoals kaderleden en managers.

Welke juridische vraag ook opduikt: ons kantoor biedt u een fullservicepakket in deze complexe vakgebieden.