Ambtenarenrecht
& tuchtrecht


Van Goethem Advocaten staat bekend voor een grondige kennis én jarenlange ervaring op het vlak van ambtenarenrecht. Het kantoor adviseert cliënten over de rechtspositie van zowel statutair als contractueel overheidspersoneel, en beheerst alle aspecten van tewerkstelling bij de overheid, in het onderwijs en bij politiediensten. Het heeft ook een grote expertise inzake evaluaties, en voert procedures voor administratieve en gerechtelijke rechtscolleges.

De advocaten zijn ook uitstekend op de hoogte van alle facetten van het tuchtrecht. Dat is erg formalistisch van aard, vele procedures worden immers vernietigd wegens een vormgebrek. Daarom doen overheden en individuele ambtenaren regelmatig een beroep op Van Goethem Advocaten, dat hen met kennis van zaken begeleidt en zo nodig verdedigt voor diverse instanties, zoals de Raad van State of de Beroepscommissie voor tuchtzaken.