[email]

Michael Faure

Off counsel
 
Studies (plaats)
Licentiaat rechten (Universitaire Instelling Antwerpen)
Criminologie (Rijksuniversiteit Gent)
Master of Laws (University of Chicago Law School - Fellowship of the Belgian American, Educational Foundation) (1984-1985)
Doctor in de rechten (Albert Ludwigs Universität te Freiburg im Breisgau)
Vakgebieden
Milieurecht
Milieustrafrecht
Talen
Nederlands, Frans, Engels, Duits, Chinees (basiskennis Mandarijns)
Advocaat sinds
1982
Bij Van Goethem sinds
1982

Andere professionele activiteiten

Sedert 1988 is Michael Faure verbonden aan verschillende academische instellingen in Nederland. Eerst halftijds als universitair (hoofd)docent bij de vakgroep Straf- en Strafprocesrecht van de Rijksuniversiteit Leiden; nadien (sedert 1 september 1991) als hoogleraar Vergelijkend en International Milieurecht en directeur van het Maastrichts Europees Instituut voor Transnationaal Rechtswetenschappelijk Onderzoek (METRO) aan de rechtenfaculteit van de Universiteit Maastricht.

Sinds 1 februari 2008 is hij daarenboven ook halftijds verbonden als hoogleraar Comparative Private Law and Economics aan het Rotterdam Institute of Law and Economics (RILE) van de Erasmus School of Law in Rotterdam.

Hoogleraar Vergelijkend en International Milieurecht aan de Universiteit Maastricht (voltijds sedert 1991 – halftijds sedert 2008).

Academisch directeur van het Maastrichts Europees Instituut voor Transnationaal Rechtswetenschappelijk Onderzoek (METRO) aan de rechtenfaculteit van de Universiteit Maastricht

Hoogleraar Comparative Private Law and Economics aan het Rotterdam Institute of Law and Economics (RILE) van de Erasmus School of Law in Rotterdam.

Academisch directeur van de Ius Commune Research School (sedert 1995).


Ervaring

Michael Faure is sinds 1982 verbonden aan het advocatenkantoor van Goethem. Hij deed zijn stage bij de naamgever van het kantoor, gewezen stafhouder wijlen meester Jos van Goethem. 

Sinds 1986 is Mr. Faure zich gaan toeleggen op het milieurecht en meer bepaald het milieustrafrecht. Hij heeft als advocaat vele bekende en minder bekende strafzaken gepleit en adviseert zowel de overheid, bedrijven als particulieren met betrekking tot dossiers die handelen over (grensoverschrijdend) milieurecht en inzonderheid het transport van afval.

Naast zijn academische activiteiten oefent hij zijn werkzaamheden als advocaat uit en pleit hij nog steeds zaken binnen zijn specialisatie, het milieustrafrecht. Op praktisch vlak wordt vaak samengewerkt met meester Katrien Crauwels en meester Koen Clonen, die met hun team praktische bijstand en ondersteuning verlenen in vele van de milieurechtelijke dossiers.

Voor meer informatie: www.michaelfaure.be

Publicaties

Voor meer informatie: http://www.personeel.unimaas.nl/michael.faure/ met lijst van publicaties, boeken, full text artikelen, enz.