[email]

Lien Coenen

Associate
 
Studies (plaats)
Master in de Rechten
(Universiteit Gent en Université Paris I – Panthéon Sorbonne)
Vakgebieden
Arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht
Ambtenarenrecht
Talen
Nederlands, Frans, Engels
Advocaat sinds
2009
Bij Van Goethem sinds
2010

Ervaring

Lien Coenen vervoegde Van Goethem advocaten in 2010 na een stageperiode aan de Balie te Brussel.

Zij legde zich reeds tijdens haar studies in Gent en Parijs toe op de verschillende takken van het sociaal recht.   

Zij is bij uitstek gespecialiseerd in het arbeids- en socialezekerheidsrecht en de daarmee verbonden aspecten van het ondernemings- en contractenrecht.  Daarnaast behandelt zij ook dossiers in het ambtenarenrecht.

Lien Coenen staat zowel werkgevers als werknemers bij, niet enkel voor de gewone hoven en rechtbanken maar ook voor administratieve rechtscolleges.

Publicaties

COENEN L., Werkloosheid, Werkloosheid met bedrijfstoeslag, Tegemoetkomingen voor personen met een handicap - In E. VAN ACKER en C. VERBEKE (eds.), Duiding Collectieve schuldenregeling, Brussel, Larcier, 2015, p. 1291-1511