[email]

Katrien Crauwels

Partner
 
Studies (plaats)
Licentiaat in de rechten (Universiteit Antwerpen 1992)
Master ondernemingsrecht (Universiteit Antwerpen 2002)
Postgraduaat HR Management (EHSAL Management School 2010)
Sociale bemiddeling, arbeidsconflicten in organisaties (2010-2011 KUL/KHLeuven)
Vakgebieden
Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht
Ambtenarenrecht
Talen
Nederlands, Frans, Engels
Advocaat sinds
1992
Bij Van Goethem sinds
1992

Andere professionele activiteiten

Plaatsvervangend rechter in de Arbeidsrechtbank Antwerpen;
Secretaris Raad van de Orde van Advocaten Antwerpen;
Bestuurslid Vereniging voor Arbeidsrecht Antwerpen;
Lid redactieraad Sociaalrechtelijke Kronieken;
Docent sociale fraude Nationale Rechercheschool van de Federale Politie Brussel;
Docent sociaal recht beroepsopleiding stagiairs balies Antwerpen, Turnhout en Mechelen.


Ervaring

Katrien Crauwels specialiseerde zich in het arbeidsrecht (ontslagbetwistingen, loonbetwistingen, schijnzelfstandigheid, sociale inspecties,….), het sociale zekerheidsrecht (RSZ-betwistingen, pensioenbetwistingen,…) en administratief recht (o.a. ambtenarenrecht en tuchtrecht).  Zij staat zowel werkgevers als werknemers uit de private en de publieke sector bij.  Zij treedt ook regelmatig op voor administratieve rechtscolleges zoals de Raad van State en tuchtcolleges.

Vanuit haar bijzondere interesse voor het administratief recht staat zij met haar team regelmatig Mr. Michael Faure van het kantoor bij in administratief- en milieurechtelijke procedures.

Publicaties

Onrechtmatig bewijs … of wat ervan overblijft? De invloed van de Antigoonrechtspraak op het onrechtmatig verkregen bewijs in burgerlijke zaken in Recente ontwikkelingen in het arbeids-, economisch, straf- en familierecht

Antwerpen, Intersentia, 2009, 169-188