Nieuws

Wegen naar “werkbaar en wendbaar werk”: de werkgeversgroepering

Het afgelopen jaar was er heel wat te doen rond het wetsontwerp “Werkbaar en Wendbaar Werk”, een initiatief van Minister van Werk Peeters. Uiteindelijk werd het ontwerp in februari 2017 goedgekeurd.

Een van de maatregelen in dit wetsontwerp is een versoepeling van het bestaande systeem van werkgeversgroeperingen. Aan de hand van dit systeem kunnen werkgevers werknemers delen, om zo pieken en dalen in de werkdruk te kunnen opvangen. Dat is vooral zinvol voor kleine bedrijven met een beperkt personeelsbestand.

Het systeem van werkgeversgroeperingen houdt in dat verschillende bedrijven zich gaan groeperen in een rechtspersoon waarin de leden de diensten van werknemers gaan delen tussen elkaar. De werkgeversgroepering kan de rechtsvorm hebben van een vzw of een ESV (economisch samenwerkingsverband). Om als werkgeversgroepering erkend te kunnen worden, moet er een voorafgaandelijke toestemming komen van de Minister van Werk. Deze toelating zal in principe gelden voor onbepaalde duur.

Een werkgeversgroepering mag maximaal 50 werknemers tewerkstellen. Eventuele overschrijdingen moeten worden aangevraagd en in dat geval moet de werkgeversgroepering zich laten bijstaan door externe partijen.

Het wetsontwerp bevat ook regels omtrent de aanduiding van het bevoegde paritair comité van de werkgeversgroepering, omtrent beperkingen op het inschakelen van werknemers en omtrent de aansprakelijkheid van de leden voor de sociale en fiscale schulden van de groepering.

Van Goethem advocaten staat u met raad en daad bij bij de oprichting van een werkgeversgroepering en beantwoordt graag al uw vragen omtrent flexibel werken.