Nieuws

Vlaams zorgkrediet schaft ongemotiveerde loopbaanonderbreking af voor Vlaamse ambtenaren vanaf 2 september 2016

In de private sector kwam vanaf 1 januari 2015 reeds het recht op onderbrekingsuitkeringen (betaald via de RVA) bij niet-gemotiveerd tijdskrediet te vervallen. Werknemers in de private sector kunnen sindsdien nog slechts een vergoeding van de rva ontvangen wanneer zij hun loopbaan onderbreken voor een aantal wettelijk bepaalde redenen. 

Ook de personeelsleden van de Vlaamse overheid, die een apart systeem van loopbaanonderbreking genieten, worden nu geconfronteerd met een inperking van de mogelijkheden om afwezig te blijven van het werk met een vergoeding.  Vanaf 2 september 2016 treedt immers het Vlaams zorgkrediet in werking. Dit zorgkrediet vervangt de huidige loopbaanonderbreking ‘algemeen stelsel’ en de loopbaanonderbreking ‘eindeloopbaan’.

 Daardoor wordt het ook voor de - statutaire en contractuele - personeelsleden van de Vlaamse overheidsdienst, waaronder ook lokale besturen zoals gemeenten, OCMW’s, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de provincies, nog slechts mogelijk tegen vergoeding hun loopbaan te onderbreken voor bepaalde redenen. Deze redenen zijn: de zorg voor een kind tot en met de leeftijd van 12 jaar; de zorg voor een zwaar ziek gezins- of familielid tot de tweede graad; de zorg voor een kind met handicap; palliatieve zorgen of het volgen van een erkende opleiding.

 De loopbaanonderbreking in het kader van een thematisch verlof (ouderschapsverlof, palliatief verlof en verlof voor medische bijstand), blijft echter wel bestaan en hiervoor kan het personeelslid dan ook nog steeds een vergoeding bekomen.

 Als bestuur kan het dan ook nodig zijn dat u uw rechtspositieregeling en personeelsbeleid hieraan aanpast. Contacteer ons voor meer informatie of een advies op maat voor uw organisatie.