Nieuws

Het pop-up-decreet sinds 1 september 2016 in werking

Pop-up stores duiken overal in het straatbeeld op. Voor vele startende ondernemers is het de ideale manier om te testen of hun concept zal aanslaan bij het publiek.

Tot voor kort bestond er geen juridisch kader voor de verhuur van winkelruimtes voor een korte termijn. Een klassieke handelshuur wordt immers aangegaan voor minstens 9 jaar, terwijl pop-up stores slechts enkele weken of maanden een handelsruimte huren. Het nieuwe “pop-up”-decreet regelt deze korte termijnhuur, meer bepaald introduceert zij een huurregime voor handel of ambacht met een duurtijd van maximaal één jaar. Daarnaast kent het nieuwe huurregime onder andere ‘soepelere’ opzeggingsmogelijkheden en een verbod op overdracht van huur en onderhuur.