Nieuws

GDPR vanaf 25 mei 2018

Op 24 mei 2016 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming of General Data Protection Regulation (GDPR) in werking getreden en deze zal vanaf 25 mei 2018 van kracht zijn in de lidstaten van de Europese Unie, waaronder België.

De GDPR reguleert de beveiliging en het beheer van persoonlijke gegevens van Europese burgers. De persoonsgegevens omvatten alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Deze GDPR heeft tot doel een uniforme bescherming van privacy rechten in de huidige technologische realiteit te garanderen.  

De GDPR bevestigt en versterkt een aantal principes inzake gegevensbescherming. Zo hebben bedrijven o.a. de toestemming nodig voor het verwerken van voormelde persoonsgegevens en mogen enkel relevante gegevens worden bijgehouden. De natuurlijke persoon krijgt dankzij de GDPR makkelijker toegang tot zijn gegevens en kan bijvoorbeeld inzage of de verwijdering van zijn gegevens vragen.

De nieuwe regelgeving vergt voor bedrijven aanpassingen in de manier waarop zij momenteel data verwerken. Zo moet er bijvoorbeeld een gegevensverwerkingsregister worden bijgehouden en zullen lopende overeenkomsten, disclaimers en/of privacyverklaringen op de website moeten worden aangepast in het licht van de GDPR. De niet-naleving van de nieuwe regels kan aanleiding geven tot aanzienlijke boetes.

Wij staan u graag bij en verlenen u graag advies bij het maken van overeenkomsten en documenten inzake gegevensbescherming, aangepast aan deze nieuwe regelgeving.