Nieuws

Flexi-jobs: iets voor u?

Horeca-ondernemer zijn is een uitdaging. De kosten zijn hoog en de regels streng. Ter compensatie van de “witte kassa” voerde de regering daarom enkele maatregelen in. Zo is het systeem van flexi-jobs opgezet. Dit houdt in dat een werkgever beroep kan doen op flexibele werknemers tegen een goedkoop tarief. Een werknemer die voldoende prestaties verricht bij een andere werkgever, kan een flexi-job doen. Op het flexi-loon zijn er geen gewone RSZ-bijdragen verschuldigd, alleen een bijzondere patronale bijdrage van 25%.

Voor flexi-jobs gelden specifieke regels.  Van Goethem advocaten staat u graag met raad en daad bij.