Nieuws

Fiscale regels voor belastbare voordelen vanaf 2018 Meer...
Hoorplicht bij ontslag van een contractueel personeelslid in overheidsdienst Meer...
Controle op privémails van de werknemer is een schending van zijn privacy Meer...
De nieuwe omgevingsvergunning in voege Meer...
Wegen naar “werkbaar en wendbaar werk”: de werkgeversgroepering Meer...
Het pop-up-decreet sinds 1 september 2016 in werking Meer...
Belangrijk bij outplacement : Vanaf 2016 mag u steeds 4 weken loon aftrekken Meer...
Vlaams zorgkrediet schaft ongemotiveerde loopbaanonderbreking af voor Vlaamse ambtenaren vanaf 2 september 2016 Meer...
Psychosociale risico’s op het werk Meer...
Eerste hulp na de sociale verkiezingen: opstellen van het huishoudelijk reglement van de OR en het CPBW Meer...