Expertise

Bij Van Goethem Advocaten treft u juristen aan die op hoog niveau advies verlenen en u met veel kennis van zaken bijstaan bij complexe gerechtelijke procedures. Het kantoor bouwde in meer dan 50 jaar een uitzonderlijke knowhow en praktijkervaring op en deelt die met ondernemingen, overheden en privépersonen.

  De nieuwe omgevingsvergunning in voege
  Met veel toeters en bellen werd op 25 april 2014 het decreet betreffende de omgevingsvergunning bekrachtigd en goedgekeurd. Het was echter lange tijd wachten op het uitvoeringsbesluit d.d. 27 november... Meer...
  Wegen naar “werkbaar en wendbaar werk”: de werkgeversgroepering
  Het afgelopen jaar was er heel wat te doen rond het wetsontwerp “Werkbaar en Wendbaar Werk”, een initiatief van Minister van Werk Peeters. Uiteindelijk werd het ontwerp in februari 2017... Meer...
  Flexi-jobs: iets voor u?
  Horeca-ondernemer zijn is een uitdaging. De kosten zijn hoog en de regels streng. Ter compensatie van de “witte kassa” voerde de regering daarom enkele maatregelen in. Zo is het systeem... Meer...