Expertise

Bij Van Goethem Advocaten treft u juristen aan die op hoog niveau advies verlenen en u met veel kennis van zaken bijstaan bij complexe gerechtelijke procedures. Het kantoor bouwde in meer dan 50 jaar een uitzonderlijke knowhow en praktijkervaring op en deelt die met ondernemingen, overheden en privépersonen.

  Het “pop-up”-decreet sinds 1 september 2016 in werking
  Pop-up stores duiken overal in het straatbeeld op. Voor vele startende ondernemers is het de ideale manier om te testen of hun concept zal aanslaan bij het publiek. Tot voor kort... Meer...
  Belangrijk bij outplacement : Vanaf 2016 mag u steeds 4 weken loon aftrekken
  Wanneer een werkgever  een werknemer ontslaat die recht heeft op een opzegvergoeding van minstens 30 weken loon, dan moet de werkgever hem een outplacementaanbod doen. In ruil daarvoor mag de... Meer...
  Vlaams zorgkrediet schaft ongemotiveerde loopbaanonderbreking af voor Vlaamse ambtenaren vanaf 2 september 2016
  In de private sector kwam vanaf 1 januari 2015 reeds het recht op onderbrekingsuitkeringen (betaald via de RVA) bij niet-gemotiveerd tijdskrediet te vervallen. Werknemers in de private sector kunnen sindsdien... Meer...